Engineer ki “Phakki” nay ULMA ki “Oxygen” bhi band ker di hai ! ! ! By Engineer Muhammad Ali Mirza

Engineer ki “Phakki” nay ULMA ki “Oxygen” bhi band ker di hai ! ! ! By Engineer Muhammad Ali Mirza

Today topic is :Engineer ki “Phakki” nay ULMA ki “Oxygen” bhi band ker di hai ! ! ! By Engineer Muhammad Ali Mirza.

Video Information
Title Engineer ki “Phakki” nay ULMA ki “Oxygen” bhi band ker di hai ! ! ! By Engineer Muhammad Ali Mirza
Video Id wq1YR8H0fJA
Video Source https://www.youtube.com/watch?v=wq1YR8H0fJA
Video Image 1677617234 357 hqdefault
Video Views 16868
Video Published 2023-02-28 07:12:56
Video Rating 5.00
Video Duration 00:00:55
Video Author Engineer Muhammad Ali Mirza – Official Channel
Video Likes 2009
Video Dislikes
Video Tags #Engineer #Phakki #nay #ULMA #Oxygen #bhi #band #ker #hai #Engineer #Muhammad #Ali #Mirza
Download Click here

Engineer Muhammad Mirza Ali


Mirza Ali

Muhammad Ali Mirza was born on 4 October 1977 in Jhelum, a city in Punjab, Pakistan. He is a 19th grade mechanical engineer in a government department.

Muhammad Ali Mirza, commonly known as Engineer Muhammad Ali Mirza is a Pakistani Islamic scholar and commentator.

Is engineer Muhammad Ali Mirza Sunni or Shia?

engineer mirza ali

Engineer Muahmmad Ali Mirza is Sunni, Known "Mulim ilmi kitabi".

How do I contact engineer Muhammad Ali?

Engineer Muhammad Ali Mirza

You can call on this phone number, which is "03215900162", and discuss your problem with them.

Who is Mirza Ali of Pakistan?

muhammad mirza ali

Muhammad Ali Mirza, commonly known as Engineer Muhammad Ali Mirza is a Pakistani Islamic scholar and commentator.

What is the age of engineer Muhammad Ali Mirza?

mirza ali

(Engineer Muhammad Ali Mirza) Born: October 4, 1977 (age 46 years) Place: Jhelum Country: Pakistan

What is religion of Engineer Muhammad Ali Mirza?

Engineer Muhammad Ali Mirza is Muslim by religion. He is also known as muslim ilmi kitabi. He says " I,m Muslim Ilmi Kitabi".

What is the Education of Engineer Muhammad Ali Mirza?

He is an engineer by profession. And also a "Pakistani Islamic Scholar". He studied in "University of Engineering and Technology, Taxila".

19 Comments

  1. Mere Bhai Hamare Yahan per bhi mohharam ka atta ma'am Kiya jata hai Ham bhi so gaye Husain manate Hain Gam Mein Husain Nahin gam Hussain vah manae Jiska mar gaya ho Hamare Hussain zinda hai

  2. Ustade mohtram maine sahi namaz ka tariqa apki video k zariye sikha, alhamdulillah allaha ka ye karam hy k 5waqt ki namaz to horahi hy, par kabira gunah, choot nahi rahe plz plz plz sirji aap mere liye dua kijiye ga

Back to top button