Engineer Mirza Ali

Sayyidina ABU BAKER Siddique رضی اللہ عنہ ka ESAR & Saheh FAZA’IL ??? (Engineer Muhammad Ali Mirza)

Sayyidina ABU BAKER Siddique رضی اللہ عنہ ka ESAR & Saheh FAZA’IL ??? (Engineer Muhammad Ali Mirza)

Today topic is :Sayyidina ABU BAKER Siddique رضی اللہ عنہ ka ESAR & Saheh FAZA’IL ??? (Engineer Muhammad Ali Mirza).

Video Information
Title Sayyidina ABU BAKER Siddique رضی اللہ عنہ ka ESAR & Saheh FAZA’IL ??? (Engineer Muhammad Ali Mirza)
Video Id aV2PpKl4egU
Video Source https://www.youtube.com/watch?v=aV2PpKl4egU
Video Image 1677867558 409 hqdefault
Video Views 251621
Video Published 2019-07-15 04:25:01
Video Rating 5.00
Video Duration 00:49:28
Video Author Engineer Muhammad Ali Mirza – Official Channel
Video Likes 5826
Video Dislikes
Video Tags #Sayyidina #ABU #BAKER #Siddique #رضی #اللہ #عنہ #ESAR #Saheh #FAZAIL #Engineer #Muhammad #Ali #Mirza
Download Click here

Engineer Muhammad Mirza Ali


Mirza Ali

Muhammad Ali Mirza was born on 4 October 1977 in Jhelum, a city in Punjab, Pakistan. He is a 19th grade mechanical engineer in a government department.

Muhammad Ali Mirza, commonly known as Engineer Muhammad Ali Mirza is a Pakistani Islamic scholar and commentator.

Is engineer Muhammad Ali Mirza Sunni or Shia?

engineer mirza ali

Engineer Muahmmad Ali Mirza is Sunni, Known "Mulim ilmi kitabi".

How do I contact engineer Muhammad Ali?

Engineer Muhammad Ali Mirza

You can call on this phone number, which is "03215900162", and discuss your problem with them.

Who is Mirza Ali of Pakistan?

muhammad mirza ali

Muhammad Ali Mirza, commonly known as Engineer Muhammad Ali Mirza is a Pakistani Islamic scholar and commentator.

What is the age of engineer Muhammad Ali Mirza?

mirza ali

(Engineer Muhammad Ali Mirza) Born: October 4, 1977 (age 46 years) Place: Jhelum Country: Pakistan

What is religion of Engineer Muhammad Ali Mirza?

Engineer Muhammad Ali Mirza is Muslim by religion. He is also known as muslim ilmi kitabi. He says " I,m Muslim Ilmi Kitabi".

What is the Education of Engineer Muhammad Ali Mirza?

He is an engineer by profession. And also a "Pakistani Islamic Scholar". He studied in "University of Engineering and Technology, Taxila".

Engineer Muhammad Ali Mirza

Muhammad Ali Mirza, commonly known as Engineer Muhammad Ali Mirza is a Pakistani Islamic scholar and commentator. Engineer Muhammad Ali Mirza is an acclaimed Islamic scholar whose passion for learning and understanding the Quran and Hadith has earned him a distinguished place in the Muslim world.

32 Comments

  1. Engineer sahab jo fazal hamdard sahab aapke pass tashreef laye the wo to Sabir Kar Rahe ke Ghar e soor me Abu Bakr radhiallah the hi nahi..ap aise logo ki islaah karein jab ap unke support me comments karte hain to unke ghalat bato par unke khilaf video and comments hone chahiye…Jazakallah

  2. Siddiqi ko saiyedna kahna badtameezi hai. Koi bhi khalifa banu hashim se nahi the masewa hazrat ali sa. Saied to sirf wahi the. Bhala banu taiyam, banu adi aur banu umaiya saied kaise ho gaye. Sabhi chhoti beradri ke hain. Inka banu hashim kiya rishta?

  3. Quran mein dhoondhye aur sabhon ko bataiye. Kisi ne kuchh kiya to apne liye kiya islam aur musalmanon par ehsan nahi kiya. Jung se bhage ka zikr mila hai jisse teenon ke eesar ka saboot mil jata hai. Chalak har kaam matlab ke liye karta hai sawab ke liye nahi. Kisi ka maqsad imam ko kiya maloom yeh to sirf Allah ko maloom hai.

  4. Please do not have back ground humming in your recordings. I wanted to hear your talk to Hazrat Abu Bakr , Hazrat Ali etc but could not because the humming in back ground was so loud and distracting

  5. Mohammad ibne hanfiya ki hadees se saaf ho jata ha jb mola Ali r.z ne khud bta diya k poori ummat mein Nabi saw k baad sbse se Afzal hazrat Abu bakar siddiq Hain….

  6. Teen khalifah jo ke pahle bane unki qurbani aur iman ka imtehan allah ne junge uhad mein le liya hai. Jo sachche the shaheed ho gaye aur abu talha raz ko zinda bacha kar allah ne misal banaya ke ise wafadar sahabi kaho.

Back to top button